Tin tức sự kiện

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, vừa qua Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.


Ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại huyện Bảo Lâm; Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 huyện Bảo Lâm.

Dự Lễ công bố có đồng chí Nông Thanh Khoa- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Vũ Ngọc Lưu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm...


Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, ngày 09/11/2018, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các xã của huyện Nguyên Bình tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện.


Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của ngành tư pháp, ngày 26 tháng 10 năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn viết tin, bài và chụp ảnh báo chí cho toàn thể công chức, viên chức.


Thực hiện hiện Kế hoạch số 887/KH-STP ngày 15 tháng 10 năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Thanh Khoa, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí báo cáo viên của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, báo cáo viên của Sở Tư pháp và đông đủ 74 đại biểu... 


Thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018 và Kế hoạch số 789/KH-STP ngày 17  tháng 9 năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2018, vừa qua Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp cận thông tin cho hơn 80 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đồng chí Mã Gia Hãnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.


Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án PCCC nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và các kỹ năng chữa cháy, thoát hiểm, cứu người, cứu tài sản khi có cháy xảy ra cho công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.


Thực hiện Kế hoạch số 590/KH-HĐLN ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Cao Bằng (sau đây viết tắt là Hội đồng PHLN) về việc kiểm tra và tự kiểm tra liên ngành về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018, vừa qua, Hội đồng PHLN đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Hà Quảng, Thạch An, Hạ Lang và Thành phố Cao Bằng.


Thực hiện Kế hoạch số 712/KH-STP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Ngày 25/9/2018, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn tiếp cận cho 95 đại biểu là đại diện Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp; thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện; Lãnh đạo UBND xã và 07 chức danh công chức cấp xã (Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng; Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội).


Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Kế hoạch số 642/KH-STP ngày 06/8/2018 của Sở Tư pháp Cao Bằng về tổ chức hội nghị tập huấn công tác nuôi con nuôi năm 2018.

Trang