Thông báo lỗi

 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3694 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3694 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3695 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3695 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3696 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3696 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3694 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3694 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3695 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3695 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3696 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3696 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

Hỏi đáp trực tuyến

Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau

Người hỏi: Quan Văn Long
Địa chỉ UBND xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc

Công dân hỏi
Thực hiện việc niêm yết các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã, hiện nay UBND xã chỉ nhận được các TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp-Hộ tịch và lĩnh vực nội vụ (Gồm thi đua khen thưởng và tôn giáo) còn lại các lĩnh vực khác UBND xã chưa biết, xin hỏi những TTHC thuộc lĩnh vực khác được UBND tỉnh công bố tại quyết định nào?
Trả lời:
Người hỏi: công đân hỏi
Địa chỉ thi trấn Hung quốc

Công dân hỏi
UBND cấp xã có được cấp giấy XNTTHN cho công dân đăng ký kết hôn với người nước ngoài mà không qua phỏng vấn xác minh tại sở tư pháp đươc không
Trả lời:
Người hỏi: Đinh Văn Cương
Địa chỉ Thành phố Cao Bằng

Công dân hỏi
Luật BHVBPL có gì mới
Trả lời:
Người hỏi: Nông Văn Nghi
Địa chỉ Cao Bằng

Công dân hỏi
Test chức năng module
Trả lời:
Người hỏi: Đinh Hoa
Địa chỉ Đề Thám - Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng

Công dân hỏi
Cho tôi hỏi tôi muốn lấy biểu mẫu hộ tịch mới năm 2016 nhưng trên wed không có mục tải xuống các biểu mẫu. tôi phải làm thế nào? xin cảm ơn
Trả lời:
Người hỏi: Nông Văn Nghị
Địa chỉ Cao Bằng

Công dân hỏi
test chức năng
Trả lời:
Người hỏi: Nông Văn Nghị
Địa chỉ cao bang

Công dân hỏi
ten ten ten
Trả lời: