Thông báo lỗi

 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

Hỏi đáp trực tuyến

Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau

Người hỏi: pjxetsoh
Địa chỉ 3137 Laguna Street

Công dân hỏi
1
Trả lời:
Người hỏi: nông thị phương
Địa chỉ Kim Loan - Hạ Lang - Cao Bằng

Công dân hỏi
Chào các chú, bác, cô, anh, chị đang công tác tại Sở Tư Pháp tỉnh Cao Bằng. Tôi hiện đang là công chức Tư Pháp - Hộ tịch tại xã Kim Loan - Hạ Lang - Cao Bằng. Tôi được yêu cầu đổi họ cho trẻ dưới 14 tuổi, lý do bố mẹ đã ly hôn, và muốn đổi từ họ của cha sang họ của mẹ, người yêu cầu là ông ngoại của cháu (do mẹ của cháu công tác xa không có điều kiện đến yêu cầu). Theo Luật quy định là phải có thỏa thuận của cha mẹ trong tờ khai, nhưng hiện bố của mẹ đi làm tại địa phương khác không đến ký vào tờ khai được. Vậy tôi có thể giải quyết trường hợp này thế nào để thuận tiện nhất cho công dân ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Người hỏi: Quan Văn Long
Địa chỉ UBND xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc

Công dân hỏi
Thực hiện việc niêm yết các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã, hiện nay UBND xã chỉ nhận được các TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp-Hộ tịch và lĩnh vực nội vụ (Gồm thi đua khen thưởng và tôn giáo) còn lại các lĩnh vực khác UBND xã chưa biết, xin hỏi những TTHC thuộc lĩnh vực khác được UBND tỉnh công bố tại quyết định nào?
Trả lời:

 

- Thực hiện việc niêm yết các thủ tục hành chính (TTHC) tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

+ Yêu cầu: Thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh công bố phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Việc niêm yết thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gửi đến UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện). UBND cấp huyện có trách nhiệm triển khai đến UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) trực thuộc. Trên cơ sở các Quyết định công bố TTHC, UBND các xã sắp xếp lại các TTHC theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP để niêm yết.

+ Hiện nay các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đã được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định sau:

(1) Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 06  tháng 7  năm 2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(2) Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng;

(3) Quyết định số  474  /QĐ-UBND ngày   19 tháng 4 năm 2016  về việc ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(4) Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 16 /6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Cao Bằng;

(5) Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25  tháng 7  năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(6) Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 19  tháng 10  năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính cấp xã được chuẩn hóa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(7) Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18  tháng 01  năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vưch bồi thường nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Caop Bằng;

(8) Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 12  tháng 5 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(9) Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao bằng;

(10) Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(11) Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 22/8/17 về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao bằng;

(12) Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 30/10/17 về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Ngành  Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(13) Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 02/11/17 về việc công bố thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã được chuẩn hóa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(14) Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 02/11/17 về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND câp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(15) Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 22/11/17 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực Lâm nghiệp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủy sản và Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

(16) Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 13/12/17 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng; Giám định y khoa; Tổ chức cán bộ; An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

(17) Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 15/12/17  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các quyết định trên đã được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gửi đến UBND cấp huyện và đăng tải trên trang thông tin điện tử của từng cơ quan theo thẩm quyền. Vì vậy, việc niêm yết công khai TTHC tại cấp xã đề nghị liên hệ với UBND huyện để nhận các quyết định nêu trên hoặc kết xuất từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh