Thông báo bán đấu giá xe FORD ESCAPE (5 chỗ) BKS 11B 0380