Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 52 lô đất ở - khu đất xí nghiệp luyện gang tại Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.