Giấy mời tham dự hội nghị tập huấn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm