Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH- TGPL ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Cục Trợ giúp pháp lý- Bộ Tư pháp, về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn; ngày 19/3/2019, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp do đồng chí Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Dự buổi làm việc, có đồng chí Nông Thanh Khoa- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; đại điện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; lãnh đạo và các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.

Đồng chí Nông Thanh Khoa- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp- Chủ tịch Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các vấn đề trong quá trình triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết.

Trong thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và ngày càng phát triển theo định hướng, mục tiêu của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015- 2025 là tập trung vào vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. So với giai đoạn trước khi thực hiện Đề án, tỷ lệ vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng/tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý có xu hướng ngày càng tăng so với năm trước (năm 2017 là 143/317 vụ, chiếm tỷ lệ 45,1% ; năm 2018 là  196/390 vụ, chiếm tỷ lệ 50,2%). Hàng năm, 100% Trợ giúp viên pháp lý đều đạt chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng do Bộ Tư pháp giao, trong đó phần lớn các Trợ giúp viên pháp lý đều hoàn thành chỉ tiêu ở mức độ khá trở lên. Chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng ngày càng được nâng cao, các ý kiến, quan điểm của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên khi bào chữa, bảo vệ được ghi nhận và được các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá cao. Các Trợ giúp viên pháp lý dần khẳng định được vị trí, vai trò của mình, đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng phong phú và đa dạng của nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cù Thu Anh- Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đã ghi nhận những kết quả trong công tác trợ giúp pháp lý mà Sở Tư pháp, Trung tâm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, Đoàn đã có những trao đổi, hướng dẫn, giải đáp đối với một số vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai công tác trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.

                                                              Lã Trang

Các tin khác