hội nghị trực tuyến tập huấn Thông tư liên tịch số 10/2018 và các văn bản pháp luật liên quan

Ngày 29/03/2019, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 giữa Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính -Tòa án nhân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10/2018) và các văn bản pháp luật liên quan.

  Hội nghị do Đồng chí Nông Thanh Khoa – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Cao Bằng chủ trì. Tham dự hội nghị tập huấn có các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành; đại diện lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc các ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Bộ đội Biên phòng tại điểm cầu Trung tâm của tỉnh và 13 điểm cầu cấp huyện, thành phố; có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự khu vực 13 thuộc Quân khu I và đội ngũ người thực hiện Trợ giúp pháp lý với tổng số trên 230 đại biểu tham dự.

Đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Cao Bằng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Trung tá Nguyễn Văn Thịnh- Trưởng phòng Pháp luật Hình sự và cải cách tư pháp, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an trực tiếp triển khai, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018. Đồng thời các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018 để cùng thống nhất nhận thức, thực hiện đúng và hiệu quả các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý nhằm đảm bảo kịp thời quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Cao Bằng đề nghị các thành viên của Hội đồng phối hợp, các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp với chức năng nhiệm vụ được giao cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa và thường xuyên theo dõi, phản ánh kịp thời việc triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018 của cán bộ, công chức, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong trong hoạt động tố tụng. Theo đó đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý đến cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018 và các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý trong thời gian tới./.

                                                                                                   Dạ Thảo 

Các tin khác