SỞ TƯ PHÁP KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG

Vừa qua trong 02 ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2019, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp do đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác Hành chính tư pháp tại Ủy ban nhân dân xã Cần Nông, xã Đa Thông, xã Lương Can và Phòng Tư pháp huyện Thông Nông.

Đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông

Tại buổi làm việc với các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hành chính tư pháp; kiểm tra thực tế hồ sơ công việc được lưu trữ tại đơn vị được kiểm tra và trao đổi, thảo luận với các đơn vị được kiểm tra về những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại. 

      Đoàn kiểm tra làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Đa Thông, huyện Thông Nông

Qua kiểm tra cho thấy, UBND huyện Thông Nông và các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã có sự quan tâm, quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch; chứng thực và nuôi con nuôi đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: ban hành đầy đủ các Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung các văn bản pháp luật quan trọng theo kế hoạch của tỉnh; củng cố kiện toàn tổ hòa giải; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; lưu trữ hồ sơ và thu, quản lý lệ phí theo quy định của pháp luật.....Đồng thời, cũng tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo./.

                                                                   -Vân Anh-

Các tin khác