Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý VPHC và theo dõi THPL năm 2016