V/v đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Số ký hiệu: 515
Ngày ban hành: 4/7/2017
Người ký: Nông Thanh Khoa
Lĩnh vực văn bản: Kiểm soát thủ tục hành chính