V/v hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Số ký hiệu: 557 /STP-HCTP
Ngày ban hành: 20/7/2017
Người ký: Hứa Tân Hợi
Lĩnh vực văn bản: Hành chính tư pháp