Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và chuẩn tiếp cận pháp luật

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đồng thời hướng dẫn, thống nhất thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; ngày 26/7/2017, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và chuẩn tiếp cận pháp luật. Tham dự hội nghị có đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và 213 đại biểu là công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, công chức Tư pháp - Hộ tịch 199 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp triển khai 04 chuyên đề về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và chuẩn tiếp cận pháp luật. Các báo cáo viên đã tập trung phân tích những quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, mẫu biểu, cách ghi sổ, biểu hộ tịch, công tác chứng thực, nuôi con nuôi và những tiêu chí, chỉ tiêu của cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

                                        Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 Hội nghị đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và chuẩn tiếp cận pháp luật tại đơn vị. Sau thời gian thảo luận, các báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp đã giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đại biểu.  

 Kết luận hội nghị, đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao tinh thần tập trung, nghiêm túc của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí đề nghị sau Hội nghị các đại biểu kịp thời triển khai các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đảm bảo tiến hành đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào cuối năm 2017; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật về hộ tịch, chứng thực nuôi con nuôi, áp dụng đúng các quy định của pháp luật về các lĩnh vực này trong thực hiện công tác tư pháp ở địa phương, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

                                                                             - Nguyễn Mai -

Các tin khác