Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2017, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, cùng đi với Đoàn có các đồng chí là Trưởng, phó các đơn vị thuộc Bộ. Tham dự làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

                                                    Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nông Thanh Khoa,Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở báo cáo với Bộ trưởng những nét nổi bật của công tác tư pháp 6 tháng 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó, tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tổ chức 05 Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật trực tuyến cấp tỉnh với hơn 2000 đại biểu tại các điểm cầu. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 5 nghìn cuộc tuyên truyền với hơn 400 nghìn lượt người tham dự; tổ chức Ngày pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của 08 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được triển khai toàn diện, bám sát với chỉ đạo của Trung ương đã đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân; công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực công tác tư pháp được đẩy mạnh, tăng cường; công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm chú trọng, nhất là công tác đào tạo các chức danh tư pháp, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Tư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; ứng dụng mạnh mẽ Văn phòng điện tử trong các hoạt động của Sở Tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử Sở, Bản tin Tư pháp của ngành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đạt được của ngành Tư pháp Cao Bằng

Bên cạnh đó Sở có kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp  một số nội dung cụ thể như: nghiên cứu hoàn thiện thể chế về các lĩnh vực công tác tư pháp, hỗ trợ kinh phí đối với một số lĩnh vực công tác của ngành, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ..

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chúc mừng và ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2017 của ngành Tư pháp Cao Bằng, góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp còn có khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp trong đó có kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, số lượng đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện thấp hơn mặt bằng chung của cả nước...Bộ trưởng đề nghị Sở cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tham mưu thực hiện tốt các luật mới ban hành, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vị thế của ngành Tư pháp.

Về các kiến nghị của Sở, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận, yêu cầu các đơn vị của Bộ tổng hợp, sẽ có trả lời, hướng dẫn cụ thể, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Cùng ngày, Bộ trưởng cùng Đoàn Công tác dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; thăm, làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng./.

   Ngọc Ánh

Các tin khác