Đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 3617/KH-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 12/01/2016 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; vừa qua Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020 gắn với kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong những năm qua đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện, theo đó, ngay sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp đăng ký và theo dõi xây dựng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến cấp Sở và đăng ký với cấp tỉnh. Qua các phong trào thi đua, các tập thể, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã tích cực, hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Bộ, ngành, UBND tỉnh phát động, đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể đi đầu, năng động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, là động lực, nhân tố nòng cốt, thúc đẩy các phong trào thi đua, tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho công tác trợ giúp pháp lý; 01 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; công nhận và tặng giấy khen cho 03 tập thể và 08 cá nhân điển hình tiến tiến giai đoạn 2015-2017.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở ghi nhận và chúc mừng thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tiếp tục giữ gìn và phát huy những thành tích đã đạt được trong 72 năm xây dựng và tưởng thành ngành Tư pháp Việt Nam, 35 xây dựng và trưởng thành ngành Tư pháp Cao Bằng; đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và tôn vinh, tạo động lực cho các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Ánh

Các tin khác