Sở Tư pháp:Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2017

 Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Triển khai Kế hoạch số 229/KH-STP ngày 05/4/2017 của Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017. Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính cho 161 đại biểu là những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và công chức phụ trách công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật của các Sở, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Nông Thanh Khoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

   Đ/c Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp trao đổi 02 chuyên đề đó là chuyên đề những vấn đề chung về theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và một số hoạt động chủ yếu theo dõi tình hình thi hành pháp luật và chuyên đề kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; nguyên tắc, trình tự thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; kỹ năng ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính và giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Đồng thời các Báo cáo viên đã dành thời gian để trao đổi giải đáp vướng mắc của địa phương trong thực tiễn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

                           Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật những kỹ năng cơ bản trong tham mưu, xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng.

               Báo cáo viên Bộ Tư pháp báo cáo các nội dung tại buổi tập huấn

Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao tinh thần tập trung, nghiêm túc của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí đề nghị sau Hội nghị các đại biểu kịp thời triển khai các nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật xử lý vi phạm hành chính để áp dụng đúng các quy định của pháp luật về các lĩnh vực này trong thực hiện công tác tư pháp ở địa phương, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính./.

                                                                               Kim Anh

Các tin khác