Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 20/9/2017, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo UBND một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh báo cáo trước Đoàn kiểm tra kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017, đồng thời tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn với hình thức đa dạng, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với các đối tượng được tuyên truyền. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 5.000 hội nghị phổ biến pháp luật với hơn 400.000 lượt người tham dự; 16 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 3.709 lượt người tham gia; phát hành 39.724 tài liệu miễn phí; phát sóng 1.181 chương trình PBGDPL trên truyền thanh; đăng tải 943 tin, bài về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; trợ giúp pháp lý 108  vụ việc cho 108 đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; xét xử lưu động 47 vụ án hình sự; duy trì 396 tủ sách pháp luật; toàn tỉnh có 2.483 tổ hòa giải với 13.462 hòa giải viên, thụ lý và tiến hành hòa giải 349 vụ việc, hòa giải thành 287 vụ việc (đạt tỷ lệ 82%). Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Ngày pháp luật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo trước Đoàn kiểm tra

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng PBGDPL của tỉnh, huyện phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương cũng đã có những trao đổi, làm rõ thêm những nội dung báo cáo đã nêu, chia sẻ một số kinh nghiệm phổ biến pháp luật hiệu quả mà Bộ, ngành đã thực hiện.

Đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Cao Bằng. Đồng thời đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa kiến thức pháp luật đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Cao Bằng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương có giải pháp tháo gỡ.  

Thay mặt UBND tỉnh Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Cao Bằng, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, giải pháp kinh nghiệm Đoàn kiểm tra đã trao đổi. Đồng thời đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh Cao Bằng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Nguyễn Mai -

Các tin khác