Thông báo bán đấu giá 12,94m3 gỗ nghiến tròn và 01 máy cưa lốc màu đen nhãn hiệu HUAQVARNA