Thông báo bán đấu giá Gỗ nghiến dạng thớt (21 cái Theo bảng kê chi tiết)