Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng 02 lô đất dãy A thuộc lô số 20 khu đô thị mới Đề Thám, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng