Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất các lô đất dãy B (Từ lô B25 -B48) thuộc lô số 20 khu đô thị mới Đề Thám, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng