TB120: Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đối với lô số 34,35 tại khu tái định cư, tổ 2, phố B, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.