TB121: Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu Đông Mỏ, xóm Liên Cơ, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng