TB134: Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất 02 lô đất tại Nhà kho (cũ) của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Nguyên Bình thuộc Tổ dân phố 4, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.