GM về việc dự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 vào lúc 14h ngày 15/12/2017 tại hội trường tầng 4 SỞ Tư pháp