Giấy mời dự hội nghị triển khai công tác tư pháp từ 14h ngày 16/01/2018 tại hội trường tầng 3- Nhà khách UBND tỉnh (Giao tế)