Văn Bản Sở Tư pháp

 V/v kiểm soát chất lượng Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  (Cv 490/STP-KSTT ngày 21/6/2017)

Về việc kiểm soát chất lượng đối với dự thảo quyêt định công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Ngoại vụ  (CV 416/STP-KSTT (ngày 31/5/2017) 

 V/v báo cáo tình hình kết quả thực hiện KSTT HC 6 tháng đầu 2017 (CV 334/STP-KSTT ngày 8/5/2017)

 V/v triển khai QĐ số 45/2016/2016/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Công chính bưu ích (CV 684/UBND-NC ngày 17/3/2017)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 

V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016

V/v gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện KSTHC năm 2015

CV về việc gửi báo cáo chính thức về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC năm 2014

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2015

CV thông báo nội dung, thời gian làm việc của đoàn kiểm tra công tác KSTTHC tại UBND huyện, thị trấn

CV thông báo nội dung, thời gian làm việc của đoàn kiểm tra công tác KSTTHC tại sở, ban, ngành

Báo cáo về việc thực hiện 1 số nhiệm vụ cấp bách về kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014

Công văn V/v hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Phục lục, biểu mẫu công văn 296  hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC

Tài liệu tập huấn kiểm soát TTHC ngày 7/7/2014

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Văn Bản Sở Tư pháp