Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Sở Tư pháp đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Tư pháp xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Ngày bắt đầu: 08/08/2018
Ngày kết thúc:15/08/2018
Tệp đính kèm: PDF icon 654.STP-VP.pdf, Office spreadsheet icon Bieu DKGDBD.xls, Microsoft Office document icon Giai thich BM 23 ĐKGDBĐ.doc, Office spreadsheet icon 13. KS, KT, KH.xls, Office spreadsheet icon 17. Chung thuc.xls, Microsoft Office document icon Giai thich BM 13- Khai sinh, khai tu, ket hon.doc, Microsoft Office document icon Giai thich BM 17-Chung thuc.doc, Office spreadsheet icon 3,4. Kiem tra VB (2018-7-17).xls, Microsoft Office document icon Giai thich BM 3,4. Kiem tra-SUA-2018-7-17.doc, Office spreadsheet icon Bieu cong chung (2018-7-18).xls, Office spreadsheet icon Bieu DGTS (2018-7-20).xls, Office spreadsheet icon Bieu HGTM (2018-7-20).xls, Office spreadsheet icon Bieu luat su (2018-7-11).xls, Office spreadsheet icon Bieu QLTLTS (2018-7-20).xls, Office spreadsheet icon Bieu TTTM (2018-7-20).xls, Microsoft Office document icon Giai thich Bieu ĐGTS 28ab (2018-7-20).doc, Microsoft Office document icon Giai thich bieu mau TTTM 29ab (2018-7-20).doc, Microsoft Office document icon Giai thich BM HGTM (2018-7-20).doc, Microsoft Office document icon Giai thich BM QLTLTS (2018-7-20).doc, Microsoft Office document icon GTBM 30ab Luat su (2018-7-11).doc, Microsoft Office document icon GTBM 31ab Cong chung (2018-7-12).doc, Microsoft Office document icon Giai thich BM Hoa giai, pho bien, TCPL.doc, Office spreadsheet icon Hoagiaicoso.xls, Office spreadsheet icon PBGDPL.xls, Office spreadsheet icon Tiepcanphapluat.xls, Office spreadsheet icon Bieu 24.xls, Office spreadsheet icon Bieu 25.xls, Office spreadsheet icon Bieu 26.xls, Microsoft Office document icon Giai thich bieu 24.doc, Microsoft Office document icon Giai thich bieu 25.doc, Microsoft Office document icon GIai thich bieu 26.doc, Office spreadsheet icon Bieu 1 xay dung vb (2018-7-27).xls, Microsoft Office document icon Bieu mau XDVB-TTHC (2018-08-01).doc, Microsoft Office document icon Giai thich BM 1- XD-tham dinh.doc, PDF icon 5228.PDF, Microsoft Office document icon CV góp ý dự thảo TT 04.2016.doc, Microsoft Office document icon DT Thong tu sua TT04 (2018-8-01).doc, Office spreadsheet icon Phu luc 1 - Danh muc bieu mau (2018-7-28).xls, Office spreadsheet icon Phu luc 2 - ky bao cao, thoi diem chot so lieu (2018-7-23).xls, Office spreadsheet icon So luong bieu bao cao va noi dung sua doi (2018-7-26).xls, Microsoft Office document icon tong hop bao cao tiep thu sua 04 (2018-7-31).doc
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp

Trang