Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Ngày hiệu lực 22/01/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 03.2018.QÄ_.UBND_.doc