Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
DANH BẠ SỞ TƯ PHÁP TỈNH CAO BẰNG

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Bàn Thanh Hiền

Giám đốc

3.956.226

hienbt.stp@caobang.gov.vn

2

Nông Văn Dực

Phó Giám đốc

3.860.086

tuphap@caobang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hảo

Phó Giám đốc

3.707.689

haont.stp@caobang.gov.vn

VĂN PHÒNG

I

Chánh Văn phòng - Kế toán

 

3.850.111

 

1

Vi Thị Thúy Huê

Chánh VP

3.852.443

huevtt.stp@caobang.gov.vn

2

Trịnh Thu Hường

Phó Chánh VP

3.850.111

huongtt.stp@caobang.gov.vn

3

Nông Thúy Nga

Kế toán

3.850.111

ngant.stp@caobang.gov.vn

II

Phòng văn thư

 

3.859.126

Fax: 3.859.106

1

Nông Thị Huê

Văn thư

3.859.126

huent.stp@caobang.gov.vn

THANH TRA

1

Đỗ Ngọc Mẫn

Chánh Thanh tra

3.850.123

mandn.stp@caobang.gov.vn

2

Hoàng Thị Nhã

Phó Trưởng phòng

3.850.222

nhaht.stp@caobang.gov.vn

PHÒNG XÂY DỰNG VĂN BẢN VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1

Hoàng Thị Kiên

Trưởng phòng

3.850.987

kienht.stp@caobang.gov.vn

2

Hoàng Thị Ngọc Ánh

P.Trưởng phòng

3.850.983

anhhtn.stp@caobang.gov.vn

3

Lô Phương Bình

P.Trưởng phòng

3.850.987

binhlp.stp@caobang.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1

Nông Dũng Lô

Trưởng phòng

3.850.388

lond.stp@caobang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hải

P.Trưởng phòng

 

haint.stp@caobang.gov.vn

TRUNG TÂMTGPLNN

1

Lý Thị Nhung

Giám đốc

3.954.929

nhunglt.stp@caobang.gov.vn

2

Nông Thị Thu Trang

Phó Giám đốc

 

trangntt1.stp@caobang.gov.vn

3

Nông Văn Dự

Phó Giám đốc

 

dunv.stp@caobang.gov.vn

4

Hoàng Thị Tuyết

Kế toán

 

tuyetht.stp@caobang.gov.vn

CHI NHÁNH TGPLHẠ LANG

 

3.830.889

 

1

Đoàn Thị Tâm

Trưởng Chi nhánh

3.830.889

tamdt.stp@caobang.gov.vn

CHI NHÁNH TGPL Bảo Lâm

 

 

 

1

Nguyễn Thị Dạ Thảo

Trưởng Chi nhánh

3.885.559

thaontd.stp@caobang.gov.vn

CHI NHÁNH TGPL Hà Quảng

 

 

 

1

Nông Thị Thu Trang

Phó Giám Đốc Trung tâm TGPL, Phụ trách Chi nhánh

3.875.876

trangntt1.stp@caobang.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1

Lê Văn Thiệu

Phó Giám đốc

3.855.032

thieulv.stp@caobang.gov.vn

2

La Thị Dân

Kế toán

 

danlt.stp@caobang.gov.vn

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

1

Đàm Minh Thu

Trưởng phòng

3.857.184

thudm.stp@caobang.gov.vn

2

Hoàng Thị Đương

Kế Toán

 

duonght.stp@caobang.gov.vn