Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2023
Lượt xem: 136

Thực hiện quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, có 42 văn bản (gồm 09 nghị quyết, 33 quyết định) hết hiệu lực toàn bộ, 06 văn bản (gồm 05 nghị quyết, 01 quyết định) hết hiệu lực một phần do được sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ bởi các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực nông nghiệp, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp, tài nguyên và môi trường, xây dựng,…

Việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo định kỳ hằng năm giúp thống kê, cập nhật đầy đủ tình trạng hiệu lực của văn bản, làm cơ sở để thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật./.

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng năm 2023

Danh mục hết hiệu lực toàn bộ

Danh mục hết hiệu lựcmột phần

 

                      Ngọc Ánh

 Phòng Xây dựng văn bản và PBGDPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ...