Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 6 873
  • Tổng lượt truy cập: 2024411
  • Tất cả: 2364
Đăng nhập
Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Lượt xem: 117

Sáng ngày 12/5 Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Sở Tư pháp, hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy Cao Bằng. Tham dự có đồng chí Nông Dũng Lô, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng, Trung tâm thuộc sở; Bí thư Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp

Các đại biểu đã được thông tin các nội dung, văn bản: khái quát về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranhphòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch số 226-KH/TU ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Bế Thanh Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng chính quyền địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai học tập nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Chương trình hành động; các văn bản tại địa phương, đơn vị. Cơ quan báo chí, cấp ủy cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, quán triệt, triển khai nội dung nêu trên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm các văn bản đều phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

 

Thúy Huê
Tin khác
1 2 3 4 5  ...