Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 17/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/04/2019
Ngày hiệu lực 28/04/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Báo cáo, Tổ chức cán bộ-thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm vanbangoc_17.2019.qd.ubnd.pdf