Quyết định sửa đổi bổ sung Điều 9, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công việc thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 28/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày hiệu lực 10/06/2019
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi bổ sung Điều 9, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công việc thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Bản cam kết
Lĩnh vực QLXLVPHC&TDTHPL
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 28-2019-QĐ-UBND.pdf