Quyêt định ban hành quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các VBQPPL của HDND và UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Ngày hiệu lực 10/01/2018
Trích yếu nội dung Quyêt định ban hành quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các VBQPPL của HDND và UBND tỉnh
Hình thức văn bản Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm
707.TB-TP.PDF
072017QD-UBND_20170220082545858850.PDF