V/v đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
Số ký hiệu văn bản 515
Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày hiệu lực 04/07/2017
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính
Người ký duyệt Nông Thanh Khoa
Tài liệu đính kèm 515signed_201707040445353230.pdf