Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số ký hiệu văn bản 516/STP-BTTP
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 06/07/2017
Trích yếu nội dung Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bổ Trợ tư pháp
Người ký duyệt Hứa Tân Hợi
Tài liệu đính kèm 516STP-BTTPsigned_20170706023848329320.pdf