V/v góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành
Số ký hiệu văn bản 47 /STP-XDKTVB
Ngày ban hành 19/01/2018
Ngày hiệu lực 19/01/2018
Trích yếu nội dung V/v góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 47STP-XDKTVBsigned_20180118110216134130.pdf
2283-BC-UBND_201801181104088480.pdf
QD_bai_bo_Sau_ra_soat (1).doc